Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Каталози

За по-детайлно описание на нашите продукти и сервиз вижте нашите обширни каталози в pdf формат. Вие се нуждаете от програмата Acrobat Reader, за да видите каталозите.
Разплагаме и с каталози в книжна форма.

Каталог тоалетни казанчета

LIV SENSO каталог