Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Европейско финансиране

На 21.08.2020 г. „СТАНДАРТИМПЕКС“ ЕООД сключи договор за БФП BG16RFOP002-2.073-9099-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Бенефициент: СТАНДАРТИМПЕКС ЕООД

 

Обща стойност: 5840лв., от които 4964лв. европейско и 876лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 21.08.2020г.

Край: 21.11.2020г.

 

Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19 и стабилност на работните места в СТАНДАРТИМПЕКС ЕООД