Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Сифони за вана

ident 196663
art. 5-445 /H=450mm/
563 g
No/Unit 20/SPV

ident 196915
art. 5-445-020 /H=650mm/
592 g
No/Unit 20/SPV