Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


JOG за подови тоалетни

казанчета за вграждане за подови тоалетни , с предно активиране

  

ident 15850
art. 5-380-460

Фабрично изработен вграден елемнт за подови тоалетни , предно активиране, тоалетно казанче 120mm. Предназначен за пристенно и вградено в стената масивно инсталиране. Тоалетното казанче може да бъде изградено в рамките на минимум 20 mm до максимум 80 mm дълбочина.


 • Тоалетно казанче - DUO с двустепенно плакнене
 • големи количества: 6 или 9 l, фабрична настройка по подразбиране 9 l
 • малки количества: 3 – 4.5 l
 • влажна инсталация със styrofoam подложка инсталирана в тоалетното казанче
 • 4 галванизирани фиксирани ъгъла
 • 4 галванизирани фиксирани решетки l = 250 mm
 • тръба l = 360 mm
 • разклонител Ø 45/40 Ч 380 mm
 • вградена протекция на водосточната кутия
 • ъглов вентил 1/2'' от дясната страна с капак
 • бутони
 • фабричнита настройка по подразбиране е 9 l и се променя само с регулиране на освобождаващия вентил за големи количества 6 или 9l, малки количества 3-4,5l не се регулират
 • пълнещият вентил е с фабричните настройки по подразбиране! !