Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Jog side supporting

  

ident 00121
art. 5-384-450

Вграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.


 • фабрична поддържаща рамка покрита със син лак
 • непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.
 • тоалетно казанче DUO с двустепенно плакнене.
 • *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l
 • *малки количества: 3 или 4.5 l
 • инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче
 • две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)
 • две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm
 • преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака
 • вградена защита на водосточната кутия
 • предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets
 • Ø 90 mm шайби-комплект
 • фиксиращи материали
 • без бутони
 • фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.
 • пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!