Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Jog self supporting

  

ident 00040
art. 5-384-544

Сухо монтиращ се вграден елемент JOG SELF SUPPORTING, вграден на височина 1150mm. Предназначен за пристенно инсталиране в преградни стени като самостоятелен самоподдържащ елемент, или като самостоятелен самоподдържащ елемент между отделени стени. Изплзва се за инсталиране в стенна тоалетна керамика. Елементът е винаги фиксиран към пода. fixed to the floor.


 • фабрични поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm
 • тоалетни казанчета DUO с двустепенно плакнене.
 • * висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично позволена настройка 9 l
 • * ниско количесвто: 3 или 4.5 l
 • инсталиране със стирофомови подложки в тоалетното казанче
 • два конзолни поддържащи крака за инсталиране в съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)
 • две подпори с нарез с гайки M12 за фиксиране на тоалетната с дистанция между осите 180 или 230mm
 • предварително монтиран ъглов винкел 1/2'' от дясната страна на капака
 • вградена защита за водосточната кутия
 • предварително монтиран PE стенно балансиращ вентил Ø 90 Ч 100 mm
 • Ø 90 mm шайби комплект
 • фиксиращ материал
 • без бутони
 • фабрично установения капацитет на тоалетното казанче е 9 l. and може да бъде променяно само при регулиране на балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Малките количества не се променят.
 • пълнещия вентил траябва да остане във фабрично установените настройки!