Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


WC Капак/Седалка с метални шарнири

тоалетни седалки с метални шарнири

name Aurora (metal hinge) - white
ident 150719
art. 5-377


name Aurora (metal hinge) - white
ident 150719
art. 5-377

name Aurora Bahama beige
(metal hinge)
ident 15440
art. 5-377

name Aurora Calypso
(metal hinge)
ident 15452
art. 5-377

name Aurora Bermuda
(metal hinge)
ident 15441
art. 5-377